Herbenoeming burgemeester Carla Breuer

Op 29 september loopt de ambtstermijn van burgemeester Carla Breuer af. Dit betekent dat de gemeenteraad binnenkort een herbenoemingsprocedure dient te starten.

De herbenoeming is het moment waarop het functioneren van de burgemeester naar verleden en toekomst wordt bezien. De centrale vragen hierbij zijn of de burgemeester in de afgelopen ambtstermijn heeft voldaan aan de bij de benoeming opgestelde profielschets en of er wensen c.q. bijgestelde verwachtingen zijn ten aanzien van het functioneren naar de toekomst toe. 

Herbenoeming burgemeester Carla Breuer

https://www.inteylingen.nl/nieuws/herbenoeming-burgemeester-carla-breuer.html